Menu

Privacy Verklaring

Echt Improviseren, gevestigd aan Ereprijs 53, 1391 TB Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.echtimproviseren.nl, Ereprijs 53, 1391 TB Abcoude +316-1921 0976, jelske@echtimproviseren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Echt Improviseren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Factuur gegevens als adres en bankrekening nummer (bij online betalen)
- IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jelske@echtimproviseren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Echt Improviseren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Echt Improviseren neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Echt Improviseren) tussen zit. Echt Improviseren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mailchimp (nieuwsbrief generator). Dit programma wordt gebruikt om nieuwsbrieven te sturen. De ontvanger die geen informatie meer wenst te ontvangen, kan zich eenvoudig van deze berichten uitschrijven. En kan hierna niet meer opnieuw op deze nieuwsbrief geabonneerd worden.

LearningStone (online besloten leeromgeving). Dit programma wordt gebruikt om online instructies te kunnen volgen zolang er wordt deelgenomen aan één van de trainingen van Echt Improviseren. Wanneer een training is afgelopen blijft het cursusmateriaal toegankelijk voor de oud-cursist. Gegevens van cursisten worden niet gedeeld met of doorgegeven aan derden.

Joomla (website programma). Dit programma is gebruikt voor de bouw van de website van Echt Improviseren. Op deze website worden regelmatig formulieren gebruikt waarmee een persoon zich kan inschrijven voor een cursus, of een online training kan aanschaffen. Deze gegevens zijn nodig om de cursus of training te kunnen betalen, en om de cursist informatie over deze cursus of training te kunnen verschaffen. Gegevens worden nooit langer bewaard dan 2 jaar.

Hoelang wij gegevens bewaren
Gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Echt Improviseren verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Echt Improviseren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Echt Improviseren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jelske@echtimproviseren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Echt Improviseren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Echt Improviseren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Echt Improviseren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jelske@echtimproviseren.nl.

Echt improviseren verzamelt en bewaart de volgende gegevens
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- factuur gegevens als adres en bankrekening nummer (bij online betalen)
- IP Adres

Deze gegevens worden gebruikt voor:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Echt Improviseren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia, adres en e-mail gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.